کد مطلب: 93316 تعداد بازدید: ۷۹

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی نورالزهرا س برگزار کرد

نشست مجازی بازخوانی و تحلیل اعلامیه جهانی حقوق بشر

چهارشنبه ۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۸:۱۴
در آستانه ی هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی_از هفتم الی چهاردهم تیرماه_ نشست تخصصی "بازخوانی و تحلیل اعلامیه جهانی حقوق بشر"صبح روز چهارشنبه مورخ 4/4/99 به صورت آن لاین برگزار شد.

این نشست که با پخش کلیپی با محوریت بیانات رهبری و در زمینه علت نام گذاری هفته  آغازشد،در ادامه حجت الاسلام والمسلمین صادقی(زیدعزه) استاد وپژوشگر حوزه و دانشگاه ضمن معرفی کوتاه اعلامیه حقوق بشر،به تاریخ تصویب اعلـامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اشاره کرده وافزودند: " هدف اعلامیه که در 10 دسامبر 1948(نوزدهم آذر 1327ش) به تصویب رسید، ایجاد تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود."

ایشان در ادامه با اشاره به اشتراکات اعلامیه حقوق بشر با آموزه های دینی در اشاره به بسیاری از حقوق انسانی از جمله، حق آزادی، حق دادخواهی، حق مالکیت، حق ازدواج، حق امنیت سیاسی، حق آموزش و.....افزودند: " اصل این حقوق با آموزه های دینی موافقت دارد و بلکه بسیاری از آنها نیز در منابع دینی بسیار مورد اهتمام بوده اند.از جمله: حق حیات: «مائده/ 32» - «ماده3»ب.حق مشارکت اجتماعی: «شوری/38»-«ماده21»و....ج.حق یادگیری«جمعه/2»و...-«ماده 26»د. حق آبرو و حیثیت : «حجرات/11-12»-«ماده5»ه.حق ازدواج: «نور/ 32»-«ماده16»و.حق مالکیت :«بقره/188»-«ماده17» ولی درعین حال تفاوت های اساسی و مبنایی میان این اعلامیه و آموزه های حقوقی دین اسلام مشهود استبه نحوی که این مبانی در مسائل گوناگون حقوق از قبیل گستره و عوامل تاثیرگذار در احقاق حقوق و مانند آن تاثیر گذار بوده است. "

این استاد حوزه در زمینه مبانی اعلامیه حقوق بشر با استناد به ماده بیست و یک اعلامیه فرمودند: "گرچه مبانی حقوق بشر در اعلامیه خیلی روشن نیست؛لکن از مواد گوناگون اعلامیه می توان استفاده نمود که مبنای حقوق از نظر نویسندگان اعلامیه، انسان مداری (اومانیسم) و صرف خواست خود انسانها و قراردادی است که انسانها میان خود دارند."

ایشان ادامه دادند: "اما همین مبانی حقوق بشر در آموزه های دینی، از پشتوانه های متعددی برخوردار است؛ از قبیل:الف- وابستگی حقوق بشر به توحید و خدای سبحان؛ ب-برخورداری انسان از روح جاویدان"

این پژوهشگر حوزه عوامل و گستره حقوق بشر در اعلامیه و آموزه های دینی را بسیار متفاوت از هم دانسته و فرصت بررسی موارد آن را در مجالی دیگر اعلام کردند.و بیانات خویش را با اشاره به مصادیقی در زمینه ی کیفیت و نحوه ی اعمال حقوق بشر آمریکایی در رابطه با ایران و مردم جهان و حتی ملت آمریکا خاتمه دادند.