کد مطلب: 91800 تعداد بازدید: ۲۰۳

معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا س هیدج خبر داد

برگزاری نشست پژوهشی بر خط رسیدن به جهان بینی صحیح در مواجهه با بلایا و بیماری های سخت

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۲:۱۴
حوزه علمیه الزهراء هیدج نشست علمی بر خط رسیدن به جهان بینی صحیح در مواجهه با بلایا و بیماری های سخت را با حضور حجت الاسلام شعبانی برگزار کرد.

 

به گزارش خبرنگار حوزه علمیه الزهرا(س) هیدج، روزسه شنبه مورخ 23/2/98 نشست علمی بر خط رسیدن به جهان بینی صحیح در مواجهه با بلایا و بیماری های سخت را با حضور حجت الاسلام شعبانی برگزار کرد.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام شعبانی در این نشست علمی، احساس رضایت مندی از زندگی را یکی از اصلی ترین عو.امل رسیدن به جهان بینی صحیح در مواجهه با بلایا دانسته و عنوان کرد که دستیابی به رضایت مندی در گروه شناخت چند امر است.

وی درباره لزوم دستیابی به رضایت مندی، شناخت بلا و حقیقت آن، شناخت دنیا و و محل نزول بلاست، خداشناسی و لزوم دستیابی به شناخت حقیقت انسان و شناخت عکس العمل های شخصی در مواجهه با بلایا و مصایب را عنوان کرد.

حجت الاسلام شعبانی، احساس رضایت مندی را مولد باورهای ما دانست و با اشاره به حدیث گهرباری از پیامبر اکرم (ص)، شناخت بلا را موجب صبر کردن در بلایا خواند.

این استاد حوزه منشأ ایجاد بلا را محدود به 3 امر بلا یا مشکلی که اراده خداوند تعالی است؛ مشکلاتی که دیگران ساخته اند؛ مشکلاتی که خودمان ساخته ایم و وظیفه ما در قبال بلا را عافیت طلبی مطرح کرد.وی هم چنین بیان کرد که در روایت آمده از خداوند طلب عافیت کنید و بلاء نخواهید.  از این رو ایام ماه مبارک رمضان و شب های قدر بهترین فرصت برای طلب عافیت و نجات بخشی است تا عنایت خاصه خداوند شامل حال مان شود.

حجت الاسلام شعبانی در پایان نیز، فائق آمدن بر مشکلات و رفتار منطقی در مقابله با بلایا و مشکلات را ناشی از شناخت عوامل رضایت مندی خوانده و کسب جهان بینی صحیح را شناخت حقیقت دنیا و بلا مطرح کرد.