نمايش منو
آخرین مطالب
کد مطلب: 12147 تعداد بازدید: ۷۶۵

مسابقه کتابخوانی

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳
مسابقه کتابخوانی از 8 اثر استاد شهید مرتضی مطهری (قدس سره)
مسابقه کتابخوانی
8 اثر از آثار استاد شهيد مطهري(قدس‌سره)
 
شركت كنندگان:     مقطع ديپلم    :  پايه‌هاي:  دوم،‌ سوم، چهارم و پنجم
                              مقطع سيكل :  پايه‌هاي: چهارم، پنجم، ششم و هفتم
 
مرحله مدرسه ­اي:     
زمان برگزاري :  93/7/27                          
محل برگزاري :  مدرسه
جوايز:300.000 ريال به يك نفر از هر پايه كه بالاترين امتياز را كسب نموده باشد.
توجه:‌در صورت كسب امتياز يكسان توسط چند نفر، جايزه به قيد قرعه به يك نفر  اهداء‌ خواهد شد.
 
 
مرحله نهايي:       
زمان برگزاري :  93/11/29                         
محل برگزاري :  مراكز ميزبان در هر استان 
 
شرايط شركت كنندگان:  كسب 70امتياز از 100 امتياز در مرحله مدرسه اي
جوايز:الف) اهداء 5.000.000 ريال‌كمك هزينه عمره به 3 نفر از هر گروه در سراسر كشور
         ب) اهداء 3.000.000  ريال‌كمك هزينه زيارت عتبات به 3 نفر از هر گروه در سراسر كشور
          ج) اهداء‌ 2.000.000  ريال‌كمك هزينه مشهدمقدس به 3 نفر از هر گروه در سراسر كشور
 
توجه:
1) جوايز  به شركت‌كنندگا‌ني اختصاص مي‌يابد كه در مسابقه مرحله ‌نهايي بالاي 70 امتياز را كسب نمايند.
2) در صورتي كه در يك پايه چند نفر در سراسر كشور امتياز يكسان كسب نمايند، برگزيدگان به قيد قرعه تعيين خواهند شد.
 
با توجه به سنت حسنه وقف و امانت دادن، از طلاب درخواست مي‌گردد تا  آثاري را كه در سنوات گذشته خريداري و استفاده نموده‌اند ، جهت استفاده ديگر طلاب در اختيار آنها قرار دهند.
 
مركزمديريت حوزه­هاي علميه خواهران
معاونت فرهنگي - تربيتي