نمايش منو
آخرین مطالب

آفرینش عالم از دیدگاه مکتب تفکیک

چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳

یکی از مباحثی که مورد بررسی و تحقیق اهل تفکیک قرار گرفته و در باب آن اظهار نظرهایی کرده اند، بحث از آفرینش جهان است. از آنجا که ایشان قواعد فلسفی را در می کنند، راهکار خود را بر همین نقطه بنیان می افکنند و با رد بحث سنخیت علت و معلول، در ابتدا دیدگاه فلسفی را رد می کنند، سپس دیدگاه خود را در این باب ارائه می دهند.

كسب آرامش به روش كنترل اسنادي

شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳

سناد (نسبت دادن) يعني تعيين اين كه منشأ امور، چه كسي است و چه كسي هدايت و برنامه ريزي كارها را در دست دارد. براي انسان، خيلي مهم است كه بداند آنچه مي بيند، از چه منبعي صادر شده و به چه كسي منسوب است. اين كه چه كسي مورد اِسناد است، نقش زيادي در كاهش يا افزايش فشارهاي رواني دارد. براي انسان، مهم تر از اصل حادثه، اين است كه بداند چه كسي اين كار را انجام داده است.